Ứng dụng Android có thể chạy trên Windows 11 mà không cần cài phần mềm giả lập

Windows 11 vừa chính thức ra mắt với một loạt tính năng và cải tiến mới bao gồm cả Microsoft Store mới và khả năng chạy các ứng dụng Android. Để làm được điều này, Microsoft đã hợp tác cùng với Intel và Amazon. Windows 11 có thể chạy ứng dụng Android trực tiếp mà không […]

Read more

Cấu hình SSH Server và SSH Client trên Windows Server 2019

Cấu hình SSH Server trên Windows Server 2019 1. Chạy Powershell với quyền admin và cấu hình SSH server như sau:   PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. # get available name of OpenSSH PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like ‘OpenSSH*’ Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 State : Installed Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 State : NotPresent […]

Read more