Mang nền tảng ảo hóa đến với bạn !

Giải pháp Ảo hóa (Virtual Destkop Infrastructure – VDI) là giải pháp sử dụng tài nguyên điện toán từ các máy chủ kết hợp với công nghệ ảo hóa để tạo ra hệ thống các máy trạm, lúc này là các máy ảo. Người dùng sẽ truy cập đến hệ thống và được cấp phát máy ảo để sử dụng từ xa.
Những hình ảnh về giao diện của các máy ảo đang hoạt động được truyền về màn hình của thiết bị đầu cuối của người dùng, cũng như các thao tác của người dùng(bàn phím, chuột..) diễn ra hoàn toàn bình thường thông qua các giao thức hiện thị từ xa(Desktop Display Protocol) được thiết lập giữa thiết bị truy cập của người dùng và máy trạm bên trong trung tâm dữ liệu.

Hệ thống máy chủ (Physical Server)
Gồm các máy chủ có năng lực mạnh mẽ để đáp ứng đủ các nhu cầu điện toán (CPU, memory, network, IO…) cho hệ thống các máy trạm là các máy ảo.

Hệ thống phần mềm (Phần mềm ảo hóa và Quản lý hạ tầng ảo hóa)
Các máy chủ sẽ được ảo hóa để tạo môi trường cho hàng loạt các máy trạm hoạt động. Bên cạnh đó là chức năng quản lý, triển khai, cấp phát, thu hồi các máy trạm và thực thi các chính sách trong quá trình sử dụng của người dùng khi kết nối đến hệ thống các máy trạm này (các Connection Server trong mô hình).
Connection Server thực hiện các chức năng:
Xác thực người dùng.
Quản lý, cấp phát các máy trạm ảo hóa cho người dùng. V
Với hệ thống VDI, các máy trạm được nhóm thành các Pool, cho phép một nhóm người dùng cùng chia sẻ một nhóm máy trạm.
Triển khai các máy trạm mới một cách nhanh chóng, tương tác với thành phần đóng vai trò quản lý hạ tầng ảo hóa (Virtualization Management Server) để yêu cầu khởi tạo các máy trạm mới.
Thu hồi các máy trạm đã cấp cho người dùng.
Connection Server chịu trách nhiệm tương tác với người dùng nội bộ bên trong hệ thống. Đối với người dùng truy cập từ bên ngoài Internet, chức năng này sẽ được đảm nhiệm bởi các Security Server, được bổ sung các tính năng xác thực chặt chẽ cũng như đảm bảo quá trình trao đổi dữ liệu giữa người dùng và máy trạm được mã hóa an toàn.

Hệ thống lưu trữ (SAN Storage)
Cung cấp môi trường lưu trữ tập trung cho các máy trạm ảo hóa. Việc tổ chức các máy trạm nằm tập trung đòi hỏi những yêu cầu lớn về năng lực cho hệ thống lưu trữ. Hơn nữa, khả năng chia sẽ các phân vùng của hệ thống SAN là cần thiết để đảm bảo độ ổn định, vững bền và nâng cao tính sẵn sàng cho sự hoạt động của hệ thống.p

Thiết bị đầu cuối
Người dùng sử dụng các thiết bị được cài đặt phần mềm chuyên dụng để truy cập từ xa tới các máy trạm. Các thiết bị đầu cuối giờ đây chỉ là phương tiện tạo kết nối từ xa đến các máy trạm cho người dùng, vì vậy các yêu cầu về năng lực phần cứng cho thiết bị đầu cuối này sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với các máy cá nhân được cấp cho người dùng trước đây(là các Thin Client), giúp tiết kiệm chi phí mua sắm sau này khi hệ thống được triển khai
Các máy tính truyền thống cũng có thể cài đặt các phần mềm kết nối đề sử dụng làm thiết bị truy cập (là các Fat Client), đảm bảo khả năng tương thích và tận dụng các thiết bị của hệ thống cũ cho hệ thống mới

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm !

+8428 7102 1111