Khách hàng:
ExploraScience Quy Nhon

Thời gian:
2019 – đến nay

Hạn mục:
Tư vấn – cung cấp thiết bị CNTT

Địa chỉ:
Đại lộ Khoa Học, Quy Nhơn

Nội dung đang được cập nhật.