Khách hàng:
Takahiro

Thời gian:
2019 – Đến nay

Hạn mục:
Thiết bị CNTT

Địa chỉ:
Q1, Q3 – TP. HCM

Nội dung đang được cập nhật