Khách hàng:
ZuumViet

Thời gian:
2019 – Đến nay

Hạn mục:
Hệ thống máy chủ

Địa chỉ:
Tân Bình – TP. HCM

Nội dung đang được cập nhật.