Khách hàng:
Cty Medin

Thời gian:
2017-đến nay

Hạn mục:
Hệ thống & Mạng

Address:
Q9 – TP. HCM

Nội dung đang cập nhật !